MERANIE A REGULÁCIA

Dôležitou súčasťou vetracích a klimatizačných zariadení je systém Merania a Regulácie.

Poskytujeme  kompletný návrh MaR vrátane samotnej montáže a uvedenia do prevádzky klimatizácií, tepelných čerpadiel , vzduchotechnických jednotiek a vykurovacej techniky.