Realizácia

Každá stavba predstavuje jedinečné dielo a preto je náš prístup individuálny. 

Dbáme na optimálne využite investičných zdrojov, plníme požiadavky na časový plán, dodržanie rozpočtových nákladov a zabezpečenie kvality.

Vymyslíme, naplánujeme, zorganizujeme, zabezpečíme a odovzdáme Vám inteligentne zhodnotenú investíciu do kvality vnútorného prostredia budovy.
•    Šetrite energiu
•    Investujte do spoľahlivosti
•    Spätne získavajte energiu
•    Neplaťte vysoké účty za prevádzkové náklady
Naše portfólio:
•    Dodávka strojov a potrubných systémov podľa projektu.
•    Individuálne špeciálne úpravy podľa požiadaviek zákazníka
•    Koordinácia so stavbou, architektmi a inými profesiami
•    Oživenie strojov a zariadení
•    Odskúšanie diela, skúšky

Prečo ELEKTRO – KLÍMA ?
•    S nami sa opierate o dlhoročné skúsenosti v klimatizácii, vetraní, chladení, vykurovaní a MaR
•    Disponujeme vysokým hodnotením kvality od zákazníkov
•    Realizujeme inteligentný systém riadenia prevádzky systému
•    Vytvárame inovatívne riešenia s individuálnym prístupom