SERVIS

Základom bezporuchovej prevádzky klimatizačných zariadení je pravidelný servis. Má to niekoľko výhod:

  • predlžuje životnosť daného zariadenia
  • eliminuje výskyt neplánovaných porúch a havarijných stavov najmä v časoch špičkovej prevádzky                               
  • šetrí výdavky za neplánované havarijné opravy a škody na samotných zariadeniach
  • eliminuje stratu výroby a prerušenie prevádzky
  • výrazne šetrí spotrebu energií

Klimatizácia je zariadenie, ktoré si vyžaduje:

  • pravidelné čistenie výmenníkov
  • čistenie a dezinfekciu odvodu kondenzátu
  • kontrolu prevádzkových parametrov okruhov
  • revízie požiarnych klapiek
  • iné

Servisní technici disponujú dlhoročnými skúsenosťami, moderným prístrojovým a materiálovým vybavením. Sú pravidelne školení a vzdelávaní o novinkách v technológii v klimatizácií, chladení, vykurovaní, MaR.