služby pre vás

Náš úspech podnikania závisí v rozhodujúcej miere od kvality zamestnancov, preto má systematický rozvoj ľudských zdrojov v našej firme významné postavenie. Zamestnanci sú vedení k hodnotám ako je vysoká kvalita, spoľahlivosť a precíznosť práce na všetkých úrovniach. Elektro - Klíma s.r.o. má dlhoročné skúsenosti a know-how pri realizácii priemyselných ale aj tradičných občianskych stavieb a to najmä v oblastiach:

 • projektovania
 • realizácie vzduchotechniky
 • klimatizácie
 • zdravotechniky
 • vykurovania
 • elektroinštalácií
 • merania
 • regulácie

Naši obchodný technici Vám bezplatne vypracujú návrh klimatizačného zariadenia podľa Vašej špecifikácie. Návrh klimatizačného zariadenia veľmi úzko súvisí s dispozíciou stavby, potrebami na priestor a podobne. Nasledujúce body obsahujú informácie ktoré budete potrebovať pre zodpovedanie otázok našich obchodných technikov, ktorí Vám poradia pokiaľ si nebudete vedieť dať rady.

Čo by ste mali zistiť

 1. Vami požadovaný rozsah klimatizovaných priestorov a miestností v objekte.
 2. Náčrt – rozmery, veľkosť a orientáciu miestností ku svetovým stranám.
 3. Charakter miestností a ich použitie ( byt, kancelária, serverovňa... )
 4. Počet ľudí v miestnosti, trvalá/prechodná prítomnosť ľudí, možnosť vetrania.
 5. Charakter miestnosti ( spálňa – tichá prevádzka, serverovňa – celoročná prevádzka, a pod. )
 6. Preverte možnosti umiestnenia vnútornej jednotky Doporučenie: a) Teplý vzduch prirodzeným spôsobom stúpa hore a studený klesá k podlahe. b) Vzduch sa chová ako kvapalina a postupne sa prechladzuje celý priestor – nieje nutné fúkať chladný vzduch napr. priamo na sedaciu súpravu alebo posteľ – je vždy príjemnejšie nepriame chladenie.
 7. Zistite možnosť umiestnenia vonkajšej jednotky ( balkón, terasa, konštrukcia na fasáde, na streche budovy, ... ) Doporučenie: a) Konzultujte umiestnenie vonkajšej jednotky s majiteľom objektu. b) Umiestnite vonkajšiu jednotku tak, aby nespôsobila nadmerný hluk susedom a do okolia. c) Snažte sa minimalizovať počet vonkajších jednotiek ako z hľadiska architektúry, estetiky a akustiky i z dôvodu nižších nákladov na servis zariadenia
 8. Zistite možnosť odvodu kondenzátu od vnútornej aj vonkajšej jednotky ( najlepšie samospádom od vnútornej jednotky zaústením do odpadu alebo vyvedením von z objektu, v prípade potreby je možné použiť čerpadlo kondenzátu)
 9. Zistite možnosti pripojenia elektrického prívodu.