Servis 24/7

Záruku našim zákazníkom ponúkame v zákonom danej lehote. Ponúkame však aj servisné služby so zvýšenou a pravidelnou starostlivosťou. Pozáručný servis na zariadenia a dodatočne dezinfekcie čistenie filtrov.

Základom bezporuchovej prevádzky klimatizačných zariadení je pravidelný servis.

  • predlžuje životnosť daného zariadenia
  • eliminuje výskyt neplánovaných porúch a havarijných stavov najmä v časoch špičkovej prevádzky
  • šetrí výdavky za neplánované havarijné opravy a škody na samotných zariadeniach
  • eliminuje stratu výroby a prerušenie prevádzky
  • výrazne šetrí spotrebu energií

Klimatizácia je zariadenie, ktoré si vyžaduje:

  • predlžuje životnosť daného zariadenia
  • eliminuje výskyt neplánovaných porúch a havarijných stavov najmä v časoch špičkovej prevádzky
  • šetrí výdavky za neplánované havarijné opravy a škody na samotných zariadeniach
  • eliminuje stratu výroby a prerušenie prevádzky
  • výrazne šetrí spotrebu energií