Prečo tepelné čerpadlá

Inštaláciou tepelného čerpadla typu vzduch-voda je možné získať teplo vhodné na nízko nákladové kúrenie, prípravu teplej úžitkovej vody ako aj chladenie Vášho domova.

Tepelné čerpadlo odoberá z vonkajšieho vzduchu s použitím chladiva energiu a využíva ju na zvyšovanie teploty tak, aby ju bolo možné používať na vykurovanie.

Oblasť použitia je príprava teplej úžitkovej vody pre novostavby alebo sanácia s použitím radiátorov, podlahové vykurovanie, stenového vykurovania a tiež ako podporné vykurovanie bazénov V kombinácii s tepelným čerpadlom sa dá využívať aj solárna energia a zvýšiť účinnosť.

Pre tepelné čerpadlá spĺňajú všetky predpoklady pre dotácie. Väčšina tepelných čerpadiel sa môže nainštalovať už 6 metrov od hranice pozemku nakoľko je dodržaná hladina hlasitosti 30 db(A).

V zime využívate plošné (podlahové) vykurovanie a v lete si miestnosť môžete temperovať. Aktívne chladenie je možné vďaka fan-coilom.

Poskytujeme odborné

poradenstvo ZDARMA

TAKTO TO FUNGUJE

Vzduchovo-vodné tepelné čerpadlo získava pomocou chladiaceho okruhu – podobného chladničkovému princípu – teplo z okolitého vzduchu a prenáša ho do systému teplej vody v dome. Z jedného kW elektrickej energie môže byť získaných až 5 kW tepla.

  1. Chladiaci prostriedok cirkulujúci v systéme prenáša a dopravuje teplo.
  2. V odparovači (vonkajšia jednotka) mení tekutý chladiaci prostriedok skupenstvo a pritom ukladá prijatú energiu.
  3. Kompresor privádza chladiaci prostriedok na vyššiu úroveň tlaku a teploty.
  4. Teraz veľmi horúci chladiaci prostriedok prúdi do kondenzátora (vnútornej jednotky), tepelného výmenníka, v ktorom sa prenesie získaná teplota okolia na vodu.
  5. Ochladením opäť skvapalnený chladiaci prostriedok môže po poklese tlaku a teploty opätovne absorbovať teplo z okolia cez expanzný ventil a cyklus začína od začiatku

Od návrhu až po

kompletnú REALIZÁCIU

Komponenty

Vonkajšia jednotka

Cez kompresor a vzduchový tepelný výmenník sa získava tepelná energia prenáša sa do vnútornej jednotky hydrobox v dome.

Vnútorná jednotka (hydrobox)

Vo vnútornej jednotke hydrobox sa prenesie teplo z chladiaceho prostriedku cez platne tepelného výmenníka bez strát na vodný systém.

Zásobník teplej vody

Tu sa teplá voda zhromaždí. Izolovaný kotol je zhotovený z nehrdzavejúcej ocele, čím je zabezpečená minimálna strata tepla a vysoká životnosť.

Diaľkové ovládanie

Ovládací panel priamo na vnútornej jednotke hydrobox ovláda všetky funkcie. Voliteľne je k dispozícii externý izbový diaľkový ovládač vrátane senzora teploty.